איכות הסביבה

דעות בעד או נגד בנושאי איכות הסביבה

פרסם דעה
נמלים? מכה שלא כתובה בתורה!
הדברה ירוקה – ולא נזיק לטבע!